Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erosjonsutsatte områder langs Sogna, Gardermoen : fotoregistrering 20.-22.nov. 1995
Ansvar:Sylvia Smith-Meyer og Truls Erik Bønsnes
Forfatter:Smith-Meyer, Sylvia / Bønsnes, Truls Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:89 s. - ill.
Klassenummer:556.535
Serie:NVE Rapport ; 1996:2
Emneord:Erosjon / Fotoregistrering / Gardermoutbyggingen
Geografiske emneord:Sogna
Innhold:Sammendrag: Flere steder langs Sogna finnes friske brudd etter erosjon. Dette viser at det foregår aktive prosesser langs løpet.I forbindelse med anleggsarbeid ønsker Oslo Hovedflyplass et økt utslipp av vann til Sogna. Det er usikkert hvordan et utslipp vil innvirke på erosjonsprosessene i Sogna. Ravineområdet er i kontinuerlig utvikling. Den foreliggende bildedokumentasjon er et underlag for vurderinger og dokumentasjon av en fremtidig utvikling langs elveleiet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_02.pdf