Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grønne sertifikater : utredning om innføring av et pliktig sertifikatmarked for kraft fra fornybare energikilder : revidert utgave
Ansvar:prosjektleder Torodd Jensen ; forfattere Kristin Flagstad ... [et al.]
Forfatter:Jensen, Torodd / Flagstad, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004.- rev. utg.
Omfang:105 s. - diagr. (noen kol.).- rev. utg.
ISBN/ISSN:82-410-0512-1 / 1501-2840
Klassenummer:620.91:339.13.027(481+485) / 351.824:620.91(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2004:11
Emneord:Fornybar energi / Fornybardirektivet / Fornybare energikilder / Kraftproduksjon / Kraftregulering / Rammebetingelser / Sertifikater
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Forfattere: Kristin Flagstad, Knut Gakkestad, Mari Hegg Gundersen, Knut Hofstad,
Torodd Jensen, Trond Jensen, Kristin Kolseth og Asle Selfors
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver innføring av et pliktig norsk-svensk
sertifikatmarked, som en mulig støtteordning for å øke produksjonen av kraft fra
fornybare energikilder i Norge. Rapporten diskuterer kriterier for hvilke teknologier
som bør være med i en slik ordning, rammebetingelser for sertifikatordningen,
overgangsordninger, praktisk forvaltning og lovregulering. Videre gir rapporten en
beskrivelse av hvilke fornybare ressurser Norge har, og hvilke av disse som kan
realiseres ved hjelp av en slik støtteordning. Implementering av fornybardirektivet er
også diskutert, med fokus på opprinnelsesgarantier og rapportering. Det konkluderes
med at en sertifikatordning bør være teknologinøytral, kvotepliktsnivået må settes
høyt og baseres på realistiske ressursberegninger. Ordningen bør ha en varighet på
minst 20 år. Med et kvotepliktsnivå på 10-20 TWh innen 2016 vil både vann- og
vindkraftprosjekter kunne realiseres.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_11.pdf