Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Vigeland : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Per Ludvig Bjerke, Julio Pereira
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0817-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2012:29
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Audna / Lindesnes kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet med flomsonekartlegginga for nedre del av Audna fra utløpet ved Snig opp til Roland .
Det er utarbeidet flomsonekart for forskjellige vannføringer fra normalvannføring
til 20 års·, 100-, 200-, 500- og 1000-årsflommer. Grunnlaget for flomsonekartene
er oppmålte tverrprofiler, flomberegninger og vannlinjeberegninger
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_29.pdf