Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:NVEs klimatilpasningsstrategi 2015-2019
Ansvar:redaktør: Arne T. Hamarsland : forfattere: Heidi A. Grønsten ... [et al.] ; grafikk/forsideillustrasjon: Maria Lillebo Aavatsmark
Forfatter:Grønsten, Heidi Anette / red.: Hamarsland, Arne Trond / medarb.: Aavatsmark, Maria Lillebo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:81 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1131-3 / 1501-2832
Klassenummer:351:551.583(481) / 351:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:80
Emneord:Klimaendringer / Klimatilpasninger / Norges vassdrags- og energidirektorat / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Heidi A. Grønsten, Kjersti Halmrast, Hege Hisdal, Torodd Jensen, Kjetil Melvold, Ingrid Magnussen, Grethe Holm Midttømme, Kjell Molkersrød, George Nicholas Nelson, Turid Bakken Pedersen og Peer Sommer-Erichson
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: NVE har en sentral rolle innen klimatilpasning i Norge. Dette ansvaret ble sammenstilt og fulgt opp i NVEs klimatilpasningsstrategi for perioden 2010–2014. Klimatilpasningsstrategien for 2015–2019 viderefører dette arbeidet med
utgangspunkt i FNs oppdaterte klimafremskrivninger. Strategien er laget av NVEs fastgruppe for klimatilpasning med innspill fra medarbeidere i NVE. Planlagte og gjennomførte tiltak fremgår av en egen nettbasert handlingsplan for klimatilpasning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_80.pdf