Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten
Ansvar:redaktør: Silje C. Syvertsen ; forfatter: Silje C. Syvertsen ... [et al.]
Forfatter:Syvertsen, Silje Cathrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:45 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0886-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:18
Emneord:Distribusjonsnett / Kraftdistribusjon / Kraftomsetning / Økonomisk utvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene
Forfattere: Silje C. Syvertsen, Mi Lagergren, Jakob Kristiansen og Pål Melvær
Feil ISSN (1501-2831) i dokumentet
Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Som et ledd i oppfølgingen av strømnettselskapene, presenteres i denne rapporten utviklingen i utvalgte nøkkeltall. Formålet er å beskrive kostnadsutviklingen i bransjen, primært i perioden 2004-20 Il. Tallene er i hovedsak hentet fra nettselskapenes årlige økonomiske og tekniske rapportering til NVE og SSB
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_18.pdf