Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 4. kvartal 2010
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Stian Henriksen ... [et al.]
Forfatter:Henriksen, Stian / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:83 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0735-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2011:3
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Stian Henriksen, Knut Ola Aamodt, Per Tore Jensen Lund, Ingrid
Magnussen, Kjerstin Dahl Viggen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind
Willumsen, Knut Hofstad, Seming Haakon Skau, Kjell Thorsen Kristian Rasmussen
og Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: I fjerde kvartal var vêret kaldt og tørt, og det kom 25,9 TWh
nedbørenergi. Dette er 13,4 TWh mindre enn normalt. Tilsiget var 17,3 TWh, 4,9
TWh mindre enn normalt. I hele 2010 kom det 100,1 TWh nedbørenergi, 22,4 TWh
mindre enn normalt. Det norske kraftforbruket var 37,7 TWh i fjerde kvartal, opp
5,8 prosent frå 2009. I 2010 var forbruket 130,4 TWh, ein auke på 6,6 TWh frå
2009. Auken har samanheng med kaldt vêr og auka aktivitet i kraftintensiv industri.
I fjerde kvartal 2010 vart det produsert 36,9 TWh, ein nedgang på 5,5 prosent frå
same kvartal i 2009. Nedgangen har samanheng med lågt tilsig til magasina. I 2010
var den totale kraftproduksjonen 122,8 TWh mot 132,8 i 2009. Nettoimporten var
på 0,8 TWh i fjerde kvartal og 7,5 TWh for 2010 som heilskap. I fjerde kvartal var
dei gjennomsnittlege elspotprisane mellom 476 og 541 kr/MWh, ein auke på mellom
31 og 48 prosent frå tredje kvartal. Det er òg ein auke på mellom 63 og 75 prosent
frå året før. Med ein pris på 53,4 øre/kWh var fastpriskontrakt den billegaste
kontraktsformen. Gjennomsnittleg pris for landsdekkjande leverandørar av standard
variabel kontrakt var 58,6 øre/kWh, medan marknadspriskontrakt kosta mellom 58,6
og 69,6 øre/kWh.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_03.pdf