Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Tolking av aktiv udrenert skjærefasthet fra vingebor : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Anders Samstad Gylland
Forfatter:Gylland, Anders Samstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:17 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1132-0 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:624.131.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:81
Emneord:Databaser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten ser på muligheten for å etablere en korreksjonsfaktor for
vingebor relatert til skjærefasthet fra aktiv treaksialforsøk basert på datasett med vingeborforsøk og aktive treaksialforsøk - i alt 137 datapunkter fra 21 lokasjoner. Det konkluderes med at det er mulig å etablere en slik korrelasjon som funksjon av plastisitetsindeks. Det anbefales videre å arbeide for å etablere et utvidet datagrunnlag av høy kvalitet i form av en vingebor/ blokkprøvedatabase
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_81.pdf