Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltal for nettselskapa
Ansvar:redaktør: Kjersti Vøllestad ; forfattarar: Kjersti Vøllestad ... [et al.]
Forfatter:Vøllestad, Kjersti
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:65 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:45
Emneord:Distribusjonsnett / Kraftdistribusjon / Kraftomsetning / Økonomisk utvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Mi Lagergren, Torunn Høstad Sliwinski, Silje Cathrine Syvertsen og Kjersti Vøllestad
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: Kvart år samlar NVE inn økonomiske og tekniske data som vi blant anna nyttar i reguleringa av nettselskapa. I denne rapporten presenterer vi utviklinga i utvalde nøkkeltal frå nettselskapa. Tala vi nyttar i denne rapporten er nyttige for NVE sitt arbeid med å overvake utviklinga i bransjen og i vurderinga av om vi bør justere regulering, rammevilkår og/eller regelverk. Denne årlege rapporten er nummer fire av sitt slag
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_45.pdf