Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Registrering av erosjonsskader i Møsvatn : Vinje/Tinn, Telemark
Ansvar:Jakob Gjerde
Forfatter:Gjerde, Jacob / Gjerde, Jacob
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1991
Omfang:103 s. + vedlegg - ill., foto, kart
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Rapport ; 1991:2
Emneord:Erosjon
Geografiske emneord:Møsvatn / Telemark / Tinn / Vinje
Note:Rapporten er i en ringperm
Eneste eksemplar: IKKE TIL UTLÅN
Innhold:
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1991/rapport1991_02.pdf
Vedlegg:Profiler rapport 1991_02
Bilder rapport 1991_02
Kart rapport 1991_02