Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revidert flomberegning for Reisavassdraget : flomsonekartprosjektet
Ansvar:redaktør: Seija Stenius ; forfattere: Seija Stenius
Forfatter:Stenius, Seija
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1570-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(484.4)
Serie:NVE Rapport ; 2017:18
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Reisaelva / Troms
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er en oppdatering av flomberegninger som ble utført i forbindelse med NVEs flomsonekartlegging i Reisavassdraget, Troms (2002). Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for fem punkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_18.pdf