Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per 1. august 2003
Ansvar:Christian Johan Giswold
Forfatter:Giswold, Christian Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:50 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0496-6 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11.008/.009(481) / 338.46:621.31.008/.009(481) / 339.1.017:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:2
Emneord:Konsesjonsordningen / Konsesjonsvilkår / Konsesjonærer / Kraftdistribusjon / Kraftmarkeder / Kraftomsetning / Kraftproduksjon / Kraftprodusenter / Omsetningskonsesjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: Denne rapporten omhandler organiseringen og virksomheten til selskap
som har omsetningskonsesjon per 1. august 2003. Det er til sammen 321 ordinære
konsesjonærer med virksomhet innen produksjon, distribusjon eller omsetning av
elektrisk energi. Rapporten viser at de største sluttbrukeromsetterne tar stadig
større markedsandeler, og de tre største aktørene har nå en samlet markedsandel på
56,2 %. Trenden med oppkjøp, fusjoner og konserndannelser fortsetter, men er
mindre markant enn tidligere.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_02.pdf