Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraft - en generell innføring
Ansvar:Asle Selfors og Siv Sannem
Forfatter:Selfors, Asle / Sannem, Siv
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:40 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0343-9
Klassenummer:620.91 / 621.548
Serie:NVE Rapport ; 1998:19
Emneord:Fornybare energikilder / Vindenergi - 620.91 VIND / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Alternativ hyllesign.: 620.91 VIND
Innhold:Vindkraft er blitt en aktuell energikilde i Norge, og interessen og informasjonsbehovet for vindkraft er stort. Gjennom denne publikasjonen tar NVE opp ulike sider ved bygging av vindkraftverk. Både de økonomiske, tekniske og miljømessige sidene blir diskutert. Hovedvekten er lagt på miljøkonsekvenser, med særlig vekt på de estetiske forholdene ved vindkraftverk. Publikasjonen gir også en oversikt over den formelle behandlingen av vindkraft i Norge og hvilke krav som stilles til en søknad om konsesjon etter energiloven.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: