Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Røyken og Heggedal
Ansvar:redaktør: Monica Bakkan ; forfattere: Per Ludvig Bjerke, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig / Roald, Camilla Meidell / red.: Bakkan, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:55 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1752-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.8/.9)
Serie:NVE Rapport ; 2018:83
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Asker kommune / Hegga / Røyken kommune / Skitthegga
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeid flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom i
Hegga/Skitthegga. I tillegg er det vist en 200-årsflom ved et endret klima i år
2100. Grunnlaget for flomsonene er flomberegninger, vannlinjeberegning,
tverrprofiler samt terrengmodell
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_83.pdf