Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Lærdal kommune
Ansvar:forfattere: Heidi Hefre ... [et al.]
Forfatter:Hefre, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[170] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1211-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2016:21
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Lærdal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Heidi Hefre, Kristine H.H. Ekseth, Øyvind A. Høydahl og Trond Vernang
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Arbeidet er utført av NGI. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_21.pdf