Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Evaluering av modeller for klimajustering av energibruk
Ansvar:forfatter: Pöyry Management Consulting AS
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:50 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0954-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:551.58.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:7
Emneord:Energibruk / Klimaendringer / Klimafaktorer / Modeller
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE er opptatt av å se på hvilke metoder som egner seg for langsiktig
klimakorrigering av energibruk, herunder alle energivarer. Vi har derfor fått utført
dette prosjektet hvor Pöyry Management Consulting har kartlagt ulike metoder for
klimakorrigering. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_07.pdf