Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kila flomverk (VV7072) og Kila pumpestasjon (VV 7027), Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:48 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1679-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:26
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Kila flomverk og Kila pumpestasjon i
Grue kommune. Flomverket består av flere parseller, og sikrer området
ved Kila mot flom i Gardsjøen. Flomverket er i svært dårlig forfatning, og
pumpestasjonen har store mangler.

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_26.pdf