Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten (offshore)
Ansvar:Knut Hofstad ; Lars Tallhaug
Forfatter:Hofstad, Knut / Tallhaug, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:24 s., [10] pl. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0626-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(26+481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:1
Emneord:Offshore / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Det er påvist et betydelig vindkraftpotensial utenfor norskekysten. I
gruntvannsområder med dybder mindre enn 20 m er potensialet anslått til 38 000
MW eller ca 100 TWh når minsteavstanden til land er 1 km. Økes maksimaldybden til
50 m blir potensialet hele 66 000 MW eller ca. 190 TWh. Undersøkelsen tar hensyn
til at utbygginger ikke skal finne sted i vernede områder eller for nærme land.
Særskilte skadevirkninger av miljømessig og annen karakter er derimot ikke vurdert.
For eksempel er det uklart hvilken betydning hensynet til visuelle virkninger og
kystlandskap vil få for hvilke restriksjoner en må legge på vindkraftutbyggingen.
Norge har en lang kystlinje med gode vindforhold, men skiller seg fra mange andre
europeiske land ved at store deler av de nære havområdene er svært dype
(norskerenna). Det er således bare en liten del av offshoreområdet som med dagens
teknologi kan bygges ut. Vindkraftutbygging til havs (offshore) skjer i dag i
gruntvannsområder med dybde på mellom 5 og 20 m. Da det eksisterer planer om å
bygge ut i områder med dybde ned til 50 m, er også dette potensialet regnet med.
Offshore vindkraftpotensialet er ulikt fordelt langs kysten. Det største potensialet
finnes fra Møre og Romsdal og nordover.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_01.pdf