Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utvidet tolkningsgrunnlag for vingebor : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Anders Samstad Gylland
Forfatter:Gylland, Anders Samstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:18 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1126-9 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:624.131.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:79
Emneord:Databaser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NTNU har utført vingeborforsøk ved tre blokkprøvelokasjoner. Det har
vært et steg mot å danne en vingebor-blokkdatabase med mål om et utvidet og forbedret tolkningsgrunnlag for vingebor. Det er vist et tydelig potensial for vingeboret i prosjektet, både relatert til parameterbestemmelse og bruk som kvikkleiredetektor. Men datagrunnlaget er foreløpig for tynt, rapporten anbefaler derfor et videre arbeid som omfatter et komplett testprogram på samtlige
blokkprøvelokasjoner i Norge
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_79.pdf