Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glasiologiske undersøkelser i Norge - 1998
Ansvar:Bjarne Kjøllmoen (red.), Liss M.Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Nils Haakensen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:119 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0375-7
Serie:NVE Rapport ; 1999:5
Emneord:Brebevegelse / Brehydrologi / Glasiologi / Massebalanse
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Resultater fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1998 er samlet i denne rapporten. Hoveddelen av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser. Det presenteres også resultater fra andre typer breundersøkelser, og et eget kapittel tar for seg endring av breers frontposisjon.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS556(05)
Vurdering: