Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Strømforbruk i Norge mot 2035 : fremskrivning av strømforbruk i Fastlands-Norge
Ansvar:forfattere: Spilde, Dag ... [et al.]
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:15 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1696-7 / 1501-2832
Klassenummer:629:330.567]"2018/2035"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:43
Emneord:Elektrisitet / Elektrisitetsbruk / Elektrisitetsforbruk / Energibruk / Fremskriving / Husholdning / Industri / Kraft / Kraftbruk / Kraftforbruk / Strømbruk / Strømforbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Dag Spilde, Synne Krekling Lien, Torgeir Blikseth Ericson, Ingrid H. Magnussen
Innhold:Sammendrag: NVEs analyser viser økning i strømforbruk i Norge fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Industri, petroleumsnæring og datasentre bidrar til oppgangen, men det er også ventet betydelig oppgang i strømforbruk til transport. Økonomisk vekst og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp er sterke drivere bak utviklingen. Strømforbruk i husholdninger og tjenesteytende næringer er forventet å gå ned, som resultatet av mer energieffektive bygninger, bedre oppvarmingsutstyr og bedre elektriske apparater.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_43.pdf