Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Miljøhensyn inn i norsk vassdragsforvaltning 1963-2014
Ansvar:forfatter: Jon Arne Eie
Forfatter:Eie, Jon Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:196 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1505-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.18:351"1963/2014"(481) / 502.35"1963/2014"(282.248.1)
Serie:NVE Rapport ; 2016:52
Emneord:Kraftutbygging / Miljøforvaltning / Norges vassdrags- og energidirektorat / Offentlig forvaltning / Vassdragsforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Mijløtilsynet er et av flere tilsyn som NVE har opprettet for å ivareta
allmenhetens interesser. En viktig oppgave for Miljøtilsynet er i tillegg til å ivareta miljø under utbygging, og følge opp at konsesjonærer overholder de vilkår som er gitt i konsesjonen, blant annet slipp av minstevannføring og reguleringsgrenser.
NVE er opptatt av at brudd på vilkår følges opp med hensiktsmessige reaksjoner og NVE har flere reaksjonsformer som nyttes. Reaksjonsbruken har virkning langt ut over den enkelte sak. Miljøtilsynets 50-årige historie er skrevet av Jon Arne Eie, som i mange år var leder for seksjonen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_52.pdf