Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kostnadsgrunnlag for vannkraft : kostnadsnivå januar 2015
Ansvar:redaktør: Kjell Erik Stensby ; forfattere: Norconsult AS
Forfatter:red.: Stensby, Kjell Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:196 s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:657.471:621.22(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:46
Emneord:Kraftkostnader / Kraftproduksjon / Teknisk utstyr / Vannkraftanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Kostnadsgrunnlaget er utarbeidet for beregning av gjennomsnittlig
påregnelige kostnader for bygningsmessige arbeider og mekanisk og elektroteknisk utstyr i en tidlig fase i planlegging av vannkraftverk. Kostnadene kan variere fra anlegg til anlegg. Dette forutsetter at brukeren har gode fagkunnskaper. Spesielt gjelder dette for de bygningsmessige arbeidene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_46.pdf