Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kvikkleirekartlegging – metoder, status og videre arbeid : rapport fra intern arbeidsgruppe
Ansvar:redaktør: Aart Verhage ; forfattere: Ingrid Havnen ... [et al.]
Forfatter:Havnen, Ingrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:[101] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2117-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:12
Emneord:Geotekniske undersøkelser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Kvikkleiredata / Kvikkleirekartlegging / Kvikkleireskred / Kvikkleiresone / Naturfare / Soneutredninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Ingrid Havnen, Mads Hugo Johnsen, Amund Frogner Borge, Even Vegard Dalen og Aart Verhage.
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en historisk oversikt over kvikkleirekartlegging som er utført i Norge, typer kartlegginger og metoder for dette, status på kartleggingen pr
1.3.2021 og hvilke regelverk som er tilknyttet dette. Den viser hvordan man kan forsere og videreføre arbeidet, inkludert flaskehalser og utfordringer ved en eventuell forsering.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_12.pdf