Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare
Ansvar:forfattere: Linnea Eidal ... [et al.]
Forfatter:Eidal, Linnea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:[21 s.] - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2112-1 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:9
Emneord:Finansiering / Forebygging / Naturskade
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Linnea Eidal (DSB), Erling Kvernevik (DSB), Hallvard Berg (NVE),
Sten Celius (KS), Bjørn Kristoffer Dolva (Statens vegvesen),
Mia Ebeltoft (Finans Norge), Lina Fornes (Landbruksdirektoratet),
Renate Frøyen (Statsforvalteren i Møre og Romsdal),
Ingunn Lindemann (Miljødirektoratet) og Alexander Tymczuk (DSB)
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_09.pdf