Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon : styringsinstrument eller avlesningsautomat?
Ansvar:Olav Kolbeinstveit, Asle Tjeldflåt
Forfatter:Kolbeinstveit, Olav / Tjeldflåt, Asle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:53 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.317:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2006:6
Emneord:Automatisering / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk / Målemetoder / Nytteverdier / Toveiskommunikasjon
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE vurderer i denne rapporten enkelte viktige aspekter ved
automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon i kraftmakedet. Fokuset er å
bidra til å legge et grunnlag for nye vurderinger på dette feltet ved å drøfte noen
betydningsfulle forhold ved teknologien og de utviklingstrekk som finner sted både
med hensyn til teknologiske, økonomiske, regulatoriske og bransjemessige forhold.
Rapporten gir ikke noen ny, konkret anbefaling om eventuelle krav til nettselskapene
om storskala utbygging av automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_06.pdf