Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Trær til besvær : lærdommer om skogrydding i etterkant av ekstremværet Dagmar
Ansvar:redaktør: Liv Arntzen Løchen ; forfatter: Nettskog AS v/Erik Trømborg et. al.
Forfatter:Trømborg, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:72 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0832-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:[551.55:630.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:45
Emneord:Beredskap / Skog / Strømbrudd / Trefall / Uvær
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag 2011, og det ble flere steder meldt om vind godt over orkan styrke. Dette førte til et stort antall feil på alle nivåer i nettet, hvorav en av hovedårsakene var trefall over linjene. Som en del av etterarbeidet med Dagmar initierte NVE en ekstern
utredning som skulle beskrive aktuelle utfordri nger for norsk kraftforsyning knyttet til skog nært luftlinjer sett ut fra krav om forsyningssikkerhet og miljøhensyn. Det er Nettskog AS som har utført utredningen for NVE
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
3.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_45.pdf