Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur : naturfareprosjektet : delprosjekt 3 kartlegging, datasamordning og ROS-analyser
Ansvar:forfattere: Rouyet, Line; Lauknes, Tom Rune; Høgda, Kjell-Arild
Forfatter:Rouyet, Line / Høgda, Kjell-Arild / Lauknes, Tom Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:69 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1174-0 / 1501-2832
Klassenummer:502.33:624.131.3.004.58
Serie:NVE Rapport ; 2015:122
Emneord:Naturskader / Overvåking / Skredfare
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: The project aims to evaluate the potential (advantages and limitations)
of satellite Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technology for the mapping of deformation potentially damaging and dangerous for infrastructure and population, with a focus on the main interests of the three partners of the NIFS project
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_122.pdf