Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:FonnSat - Fonner, arkeologi og satellittdata
Ansvar:redaktør: Liss M. Andreassen ; forfatter: Liss M. Andreassen ... [et al.]
Forfatter:Andreassen, Liss M.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:65 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2078-0 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.5:902
Serie:NVE Rapport ; 2020:41
Emneord:Arkeologi / Bre / Fonn / Sentinel / Snøsmelting
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Arkeologiske funn er gjort ved en rekke norske fonner. I denne rapporten ser vi på 10 utvalgte fonner i Norge. Vi har brukt bilder fra Sentinel-2 satellitten med 10 m oppløsning for å kartlegge fonnenes tilstand og endring. Nedbør og temperaturdata fra seNorge er brukt for å estimere snø- og issmelting for fonnene. Ved hjelp av langtidsprognoser kan vi estimere 6 uker fram i tid
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_41.pdf