Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:På alerten mot naturfare : naturfareprosjektet : delprosjekt 1 naturskadestrategi
Ansvar:redaktør: Sverre Kjetil Rød ; forfattere: Sverre Kjetil Rød ... [et al.]
Forfatter:Rød, Sverre Kjetil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1172-6 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.33(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:120
Emneord:Naturskader / Offentlig forvaltning / Strategier
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) representerer en utfordring fordi de stoler mindre på fagkunnskap og de synes folkemøtene gir mindre nyttig informasjon enn det den eldste aldersgruppa (62-72 år) gjør
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_120.pdf