Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Brukerundersøkelse Varsom.no : utenlandske skiguider og turister
Ansvar:redaktør: Rune Engeset ; forfatter: Jan Arild Hansen
Forfatter:Hansen, Jan Arild / red.: Engeset, Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:16 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1713-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481) / 551.578.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:59
Emneord:Brukerundersøkelser / Skredvarsel / Snøskred / Varslingsrutiner / Varslingstjeneste
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Denne brukerundersøkelsen viser at utenlandske skiturister i stor grad kjenner til - og bruker - snøskredvarslet på varsom.no i turplanleggingen. Utenlandske tindevegledere og skiguider vurderer skredproblemet som det viktigste informasjonen i skredvarslet, mens grupper uten guide anser faregraden som det viktigste. Både guider og grupper uten guide klarer seg godt med skredvarslet som publiseres enten på norsk eller engelsk, men mener at den engelske versjonen har for lite detaljert informasjon om snødekkehistorikken.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_59.pdf