Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Anbefalingar for NVE sine automatiske snøstasjonar
Ansvar:forfattarar: Heidi Bache Stranden og Bjørg Lirhus Ree
Forfatter:Stranden, Heidi Bache / Ree, Bjørg Lirhus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:38 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1517-5 / 1501-2832
Klassenummer:551.501.9:551.578.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:64
Emneord:Snøforhold / Snømålinger / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten gis det anbefalingar for korleis NVE sitt nettverk av
automatiske snøstasjonar bør sjå ut i framtida. Rapporten tek framfor seg kvar og ein av stasjonane og skildrar nåverande instrumentering og kva instrumentering som er ynskeleg i framtida. Det kan fortsatt nyttast snøputer på dei stasjonane kor det har vist seg å fungere godt, men på dei andre stasjonen lyt ein erstatte snøputa med til dømes gammasensor eller snøvekt. På nokre stasjonar kan det òg vere tilstrekkeleg å berre måle snødjup i framtida
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_64.pdf