Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Massedeponering av sprengstein i vann - forurensningsvirkninger
Ansvar:Jørgen Sørensen
Forfatter:Sørensen, Jørgen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:30 s.
ISBN/ISSN:82-410-0358-7
Klassenummer:502.55:622.35
Serie:NVE Rapport ; 1998:29
Emneord:Nitrogenforbindelse / Partikkel / Sprengstein / Vannforurensning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Rapporten baserer seg på nasjonal og internasjonal litteratur, og beskriver ulike typer forurensninger som vann og vassdrag utsettes for ved utfyllinger av sprengstein. Mer konkret tar den for seg endringer i vannkvalitet og effekter på dyre- og planteplankton, bunndyr og fisk. I rapporten vurderes også sprengsteinmassens innhold i forhold til forurensningsgrad. Til slutt beskrives noen avbøtende tiltak og oppfølging i forbindelse med deponering av sprengstein i vann og vassdrag.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVERS556(05)
Vurdering: