Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontrollstasjonsrapport : NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen
Ansvar:redaktør: Dag Spilde ; forfattere: Dag Spilde ... [et al.]
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:81 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0952-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2014:5
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Har ordliste og bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er NVEs svar på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, datert 8. februar 2013, der vible bedt om å utarbeide et grunnlag for kontrollstasjon under den norsk-svenske elsertifikatordningen. Formålet med denne utredningen er å vurdere sentrale sider av ordningen og foreslå eventuelle justeringer slik at det felles målet om 26,4 TWh ny fornybar kraft kan nås
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_05.pdf