Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Det høyspente distribusjonsnettet : innsamling av geografiske og tekniske komponentdata
Ansvar:redaktør: Synnøve Lill Paulen ; forfattere: Synnøve Lill Paulen ... [et al.]
Forfatter:Paulen, Synnøve Lill
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0949-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.316.1.05(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:2
Emneord:Distribusjonsnett / Investeringsbehov / Komponentdata / Kraftoverføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Morten Gleditsch, Camilla Aabakken, Astri Gillund, Synnøve Lill Paulen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Hovedhensikten med denne rapporten er å legge frem resultatene fra innsamlingen av data om det høyspente distribusjonsnettet (1-22 kV) i Norge.
Vinteren 2011/2012 ble opplysninger om alder, geografisk informasjon og tekniske spesifikasjoner for det høyspente distribusjonsnettet samlet inn fra 136 områdekonsesjonærer. Over 98 % av de nær 100 000 km høyspent distribusjonsnett som ble meldt i eRapp i 2011 ble også rapportert i denne innsamlingen. I tillegg til funnene fra den opprinnelige innsamlingen, presenterer rapporten også et investeringsanslag basert på en separat innsamling av investeringsplaner for 23 utvalgte nettselskaper. Totalt i Norge er det anslått et investeringsbehov på 28,5 milliarder kroner i det høyspente distribusjonsnettet frem til 2023
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_02.pdf