Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Metoder for vurdering av miljøkonsekvenser ved energitiltak : oppsummering av NVEs arbeid i 2006
Ansvar:Ragnhild Børke
Forfatter:Børke, Ragnhild
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:16 s. - kol. fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-0647-0 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:502.003
Serie:NVE Rapport ; 2007:15
Emneord:Energikilder / Energipolitikk / Miljøkonsekvensanalyser / Miljøkostnader
Innhold:Sammendrag: NVE startet i 2006 et arbeid med å skaffe oversikt over tilgjengelige
metoder for kvantifisering av miljøeffekter ved energiprosjekter. Som et første
skritt ble det definert et oppdrag for å få oversikt over status innen økonomisk
verdsetting av miljøeffekter ved ulike energikilder og –teknologier. Oppdraget ble
utført av Sweco Grøner. I løpet av høsten ble det gjennomført en seminarserie med
innlegg fra ulike fagmiljø. Arbeidet planlegges videreført i 2007 på tre områder. For
å få erfaring med bruk av livsløpsanalyser, vil vi sette ut et oppdrag for
gjennomføring av en livsløpsanalyse av bioenergi. I forbindelse med EUs
rammedirektiv for vann, deltar NVE i arbeidsgrupper i regi av EU-kommisjonen. Vi vil
bruke dette til å få en nærmere forståelse av metoder for nytte- og
kostnadsvurderinger i forhold til direktivet. Vi kommer også til å arbeide videre med
metodikk som kan brukes i konsesjonsbehandlingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_15.pdf