Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummering av Statnetts kostnadsrapportering
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Mona Helen Heien
Forfatter:Heien, Mona Helen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:26 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1816-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:8
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Oppsummering av Statnetts kostnadsrapportering, innspill fra bransjen og våre kommentarer til disse og ny rapporteringsmal for kommende kostnadsrapportering i 2019
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_08.pdf