Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Klimatilpasning i kraftforsyningen : statusrapport
Ansvar:redaktør: Roger Steen ; forfatter: Roger Steen
Forfatter:Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:22 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-070-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:551.583 / 620.9:551.583 / 502.31
Serie:NVE Rapport ; 2009:16
Emneord:klimaendringer / klimaforandringer / Kraftforsyning
Innhold:Sammendrag: En kartlegging av nå-status i kraftforsyningen når det kommer til
forståelse av klimaendringers mulige effekt for kraftforsyningen, behovet for
klimatilpasning og motivasjonen til å tilpasse seg endringer i klimaet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_16.pdf