Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mulighetsstudie for flomdempende tiltak i Opovassdraget
Ansvar:forfatter: Nils Roar Sælthun, Kristine Lilleeng Walløe, Randi Osen ... [et al.]
Forfatter:Sælthun, Nils Roar / Walløe, Kristine Lilleeng / Osen, Randi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:78 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2016:97
Emneord:Flomberegning / Flomdempende tiltak
Geografiske emneord:Odda kommune / Opo
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten tar for seg mulige tiltak for å redusere flomskader i Opovassdraget. Tiltakene er skissert, kostnadsberegnet og det er beregnet hvilken effekt de vil ha på reduksjon av flomskader, og hvilke konsekvenser de vil ha for miljø og samfunn. Hensikten med studiet er å kartlegge mulige tiltak for å få et grunnlag for å bestemme hvilke tiltak det er aktuelt å se videre på. Rapporten gir en bred gjennomgang av mulige tiltak, som grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak det kan være aktuelt og realistisk å arbeide videre med.

For å redusere en flom med 200-års gjentaksintervall og 40% klimapåslag til en størrelse der det ikke blir skader langs vassdraget, trengs det tiltak av store dimensjoner som kontrollerer større deler av vassdraget.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_97.pdf