Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vann i jord : simulering av vann- og energibalansen på Gardermoen, Akershus
Ansvar:Hervé Colleuille og Lars Egil Haugen
Forfatter:Colleuille, Hervé / Haugen, Lars Egil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:81 s. - ill., diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0652-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.06/.07(482.8)
Serie:NVE Rapport ; 2007:20
Emneord:Energibalanse / Grunnvann / Hydrologiske modeller / Markvann / Simuleringer / Snøforhold / Temperaturforhold / Vannbalanse
Geografiske emneord:Nannestad kommune / Ullensaker kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Parametrisering av COUP-modellen ble foretatt i tilknytning til
måleserier fra Nordmoen markvannsstasjon og forsøksfelt Moreppen for perioden
fra og med 1/6.1990 til og med 30/6.2007. Fra simuleringer av vann- og
energibalanse for perioden 1980-2007 er det utarbeidet normaler og ekstremer av
bl.a. evapotranspirasjon, grunnvannsdannelse, grunnvannsstand,
markvannsunderskudd, snø- og teleforhold. Dette arbeidet er et bidrag til FoU
prosjektet ”Forurensingsfare og håndtering av smeltevann ved veier og flyplasser i
et endret klima” ledet av Bioforsk.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_20.pdf