Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Øystese : flaumsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfattere: Camilla Meidell Roald
Forfatter:Roald, Camilla Meidell / red.: Orvedal, Kjartan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:38 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1135-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2015:84
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Kvam kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidd flaumsonekart for Øysteseelvi ved Øystese, frå utløp i fjorden til Sjusetevegen 67. Flaumsonekarta syner dagens tilstand, samt
200årsflaumen i år 2100, som følge av forventa klimaendringar. Karta er basert på flaum-, flaumvasstands- og flaumsoneutrekningar. Flaumutrekninga er basert på beste tilgjengelige historiske data, medan klimaframskrivingane tek utgangspunkt i hydrologiske modellar for lokale nedbørsfelt kopla mot klimamodellar for framtidig klima. Utrekningane er utført med modellverktøyet Hec-Ras v.4.1.0
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_84.pdf