Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:forfattere: Oslo Economics
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[49] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1535-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9.003/.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:82
Emneord:Evalueringer / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Oslo Economics har på oppdrag fra NVE gjennomført en evaluering av
reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret. I evalueringen vurderes det hvorvidt gjeldende regulering oppstiller tilstrekkelig krav og insentiver til nøytralitet og transparens i utøvelsen av systemansvaret
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_82.pdf