Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bruk av registrerte overvannskader for validering av beregnede vannveier og overvannansamlinger (bluespots) : en studie gjort i Oslo kommune
Ansvar:redaktør: Anna Haaland Aano ; forfatter: Anna Haaland Aano ... [et al.]
Forfatter:Aano, Anna Haaland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:30 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1943-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.18(482.1)
Serie:NVE Rapport ; 2019:44
Emneord:Overvann / Urbanhydrologi
Geografiske emneord:Oslo kommune
Note:Forfattere: Anna Haaland Aano, Rengifo Zenon Ortega Mora, Deborah Lawrence og
Thomas Skaugen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten tar for seg sammenhengen mellom registrerte overvannskader og GIS-beregnede vannveier og vannansamlinger (bluespots) i Oslo
kommune. Er det slik at bluespots og vannveiene beregnet fra digitale
terrengmodeller kan forklare områder med vannskader?

Analyser viser at de fleste vannskadene skjer i nærheten av vannveier og
bluespots (flest i underkant av 20 meter) og at antall vannskader minker
med økende avstand til vannveier og bluespots.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_44.pdf