Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Stormgeo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:4, 54 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0848-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.548.001(261.2) / 621.311:551.55.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:59
Emneord:Fornybare energikilder / Kraftproduksjon / Offshorevirksomhet / Vindforhold / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er utarbeidet av Stormgeo på oppdrag fra NVE. Den inneholder en vurdering av vindforhold og potensialet for kraftproduksjon for hvert av utredningsområdene som ble valgt ut gjennom prosjektet Havvind
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_59.pdf