Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landskapstilpasset mastedesign
Ansvar:Eva Widenoja ; Aase Skaug ; Christian Aastorp
Forfatter:Widenoja, Eva / Skaug, Aase / Aastorp, Christian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:49, [32] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0690-6 / 1501-2832
Klassenummer:7.05::621.315.66]:502.6
Serie:NVE Rapport ; 2009:9
Emneord:Høyspentmaster / Landskapstiltak / Landskapsvern / Miljøtiltak
Note:Undertittel på omslag: En metodisk tilnærming for landskapstilpassing av
132-420 kV høyspentmaster
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten kombineres kjente metoder for vurdering av
landskap med industridesignerens metoder for systematisk behandling av
menneskers forhold til industriprodukter. Prosjektet har resultert i en metode for å
komme frem til designkriterier for høyspentmaster på 132, 300 og 420 kV
spenningsnivå. Ved å vise hvordan en kan dempe mastens visuelle virkning kan
metoden bidra til økt aksept for nødvendige utbyggingsprosjekter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_09.pdf