Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges hydrologiske stasjonsnett : utvikling i 2016 : revidert versjon
Ansvar:forfattere: Ann-Live Øye Leine, Elise Trondsen
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye / Trondsen, Elise
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:19 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1616-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.07"2013/2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:63
Emneord:Hydrologisk stasjonsnett / Hydrologiske data / Hydrologiske forhold / Hydrologiske stasjonstyper
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen erstatter NVE Rapport 2017:32, som er trukket tilbake
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Utviklingen i stasjonsnettet fra 2013-2016 er kort beskrevet. Endringer i form av nyetableringer, nedleggelser og oppgraderinger som er nyttige
å vite for brukere av data er oppsummert. Vannføring er den parameteren som er gjennomgått grundigst i denne rapporten
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_63.pdf