Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i strandsona - ei oppsummering : naturfareprosjektet : dp. 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av Odd Are Jensen og Trude Nyheim
Forfatter:Jensen, Odd Are / Nyheim, Trude
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[44] s. ; ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0974-6 (feil) / 1501-2832
Klassenummer: 624.131.3.001.8(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:34
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Strandsoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatane Statens vegvesen, Noregs vassdrags- og energidirektorat og Jernbaneverket har, gjennom etatssatsingsprosjektet Naturfare – Infrastruktur, Flaum og Skred (NIFS) eit delprosjekt 6 som omhandlar kvikkleire. I delaktivitet 6.3, Skred i strandsona, har det dei siste åra kome fleire rapportar, samt heldt
presentasjonar og verkstadar. Denne rapporten summerer opp status på noverande tidspunkt samt at den inneheld presentasjonane som var heldt under verkstaden om skred i strandsona 26. april 2013 i Trondheim
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_34.pdf