Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sorknes flomverk (VV 5416, VV 9159) og Sorka pumpestasjon (VV 5416), Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:62 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1688-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:35
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Sorknes flomverk og Sorka pumpestasjon i Grue kommune. Flomverket består av tre deler og beskytter et område på 2,4 km2, omfattende 133 bygg, hvorav 24 bolighus. Det er observert utglidninger på flomverket, og det er mye høy vegetasjon.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_35.pdf