Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomtilsig fra magasindata
Ansvar:forfattere: Sigrid Jørgensen Bakke og Erik Holmqvist
Forfatter:Bakke, Sigrid Jørgensen / Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:66 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1703-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.18
Serie:NVE Rapport ; 2018:50
Emneord:Flom / Magasin / Tilsig / Årsflom
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver hvordan årlig maksimalt døgntilsig er beregnet for totalt 91 magasiner. Det er utført en omfattende kvalitetskontroll av grunnlagsdata. Dette har gitt et nytt datasett med 1339 årsflomverdier.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_50.pdf