Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Ingvild Vaggen Malvik ; forfatter: Ingvild Vaggen Malvik ... [et al.]
Forfatter:Malvik, Ingvild Vaggen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:198 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0850 (feil) / 1501-2832
Klassenummer: 621.311.004.4(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:62
Emneord:Beredskapsplanlegging / Forskrifter / Risikoanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ingvild Vaggen Malvik, Anne Rogstad, Rikke C. Arnulf, Helge Ulsberg, Truls Sønsteby, Frank Skapalen, Roger Steen, Bente Høegh og Arthur Gjengstø
Oppgitt ISSN 1501-2840 i dokumentet er feil
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Dokumentet oppsummerer innkomne høringsuttalelser til NVEs forslag om å samle beredskapsregelverket i ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_62.pdf