Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030
Ansvar:redaktør: Åsa Grytli Tveten ; forfattere: Magnus Buvik ... [et al.]
Forfatter:Buvik, Magnus / red.: Tveten, Åsa Grytli
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:94 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2218-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1.003/.004(48) / 621.316.003/.004(48)
Serie:NVE Rapport ; 2022:20
Emneord:Effektbalanse / Effektbehov / Elektrifisering / Fleksibelt forbruk / Kraftutveksling / Produksjonseffekt / Systemdrift / Tilgjengelig / Topplast
Geografiske emneord:Norden / Norge
Note:Forfattere: Magnus Buvik, Julien Cabrol, Dag Spilde, Ellen Skaansar,
Aleksandra Roos og Åsa Grytli Tveten. Kapittel 3: Gerard Doorman og Ivar Døskeland (Statnett).


Innhold:Sammendrag: Kraftsystemet i Europa er i rask endring. Fossile energikilder blir byttet ut med fornybare, og forbruk blir elektrifisert. Norge tar også del i denne utviklingen. Fra å historisk ha vært et energidimensjonert system går vi gradvis mot å i større grad bli effektdimensjonert i likhet med resten av Europa. I denne utredningen drøfter vi hvordan den norske og nordiske effektbalansen vil kunne utvikle seg fram mot 2030. I analysene fokuserer vi på spesielt stramme effektsituasjoner, altså når et høyt effektbehov sammenfaller med lav tilgjengelig produksjonseffekt.

Analysene våre viser at Norge i dag har et lite effektoverskudd, selv i de strammeste timene. Vi går imidlertid mot en strammere effektbalanse, og i 2030 kan det oppstå timer med nasjonalt effektunderskudd. For å sikre nasjonal effektbalanse i 2030 kan det bli avgjørende at forbruket blir mer fleksibelt. Effektutvidelser i eksisterende vannkraft, samt utbygging og bedre utnyttelse av nettet, vil også kunne bidra til bedret balanse.

Vi har i dag betydelig importkapasitet, noe som er en viktig sikkerhet i stramme effektsituasjoner. Samtidig går vi mot et mer væravhengig nordisk og europeisk
kraftsystem, med redusert tilgang på effekt. Dette vil kunne gi perioder med svært høye priser på kraft og reserver. Mer fleksibilitet på forbruks- eller produksjonssiden vil kunne gi en sikkerhet i situasjoner der en svært stram effektsituasjon i Norge sammenfaller med høye priser og/eller effektmangel på nordisk eller nordeuropeisk nivå. Tilgang på effekt i framtidens kraftsystem må ses både i en nasjonal, nordisk og nordeuropeisk kontekst, og krever samarbeid mellom land
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_20.pdf